پارکت سری سالویا (Salvia)


پارکت سری سالویا

پارکت سری سالویا (Salvia)  02144040714 - 09029301356  شرکت سدروس نمایندگی برند فورمیکا

پارکت های تولیدی سالویا و دارای ضخامت 8mm (برای اولین بار در ایران) و دارای استـاندارد AC4 -32 می باشند. تکنـولـوژی مورد استفـاده در مـاشیـن آلات این شرکت متعلق به شـرکت Wemhuner آلمـان بوده که ســال ساخت آنها 2014 می باشد. نوع کلیک مورد استفاده پارکت های سالویا از نوع Valinge می باشد، که جزو برترین و با اطمینان ترین کلیک های حال حاضر لمینت می باشد. HDF استفاده شده در تمامی پارکت های سالویا با دانسیته بالای 900kg/m3 می باشد که باعث دوام بیشتر پارکت می شود.

امید است به یاری خداوند متعال و حمایت علاقه مندان صنعت کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران کیفیت محصولات را به جای برسانیم که با محصولات خارجی قابل رقابت باشد.


 

نام پارکت: سالویا /Salvia

ضخامت پارکت: 8 میلیمتر

عرض هر تایل پارکت: 227 میلیمتر

طول هر تایل پارکت: 1198 میلیمتر

تعداد تایل پارکت در هر بسته: 6 تایل

سطح پوشش هر بسته پارکت: 1.63 مترمربع

ضریب سایش : AC4 مکان‌هایی با تردد بالا (شرکت ها)

سازگاری با محیط زیست :E1

کشور تولید کننده : ایران

پارکت آرنیکا

 

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1401


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید
 

پارکت سالویا

 
  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1402


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1403


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1404


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1405


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1406


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1407


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1408


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1409


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1410


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1411


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1412


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1413


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت سالویا

  پارکت لمینت سالـویـــــا (Salvia) کد 1414


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

 

پارکت سالویا پارکت سالویا پارکت سالویا
پارکـت سالـویــا کد 1403 پارکـت سالـویــا کد 1402 پارکـت سالـویــا کد 1401
پارکت سالویا پارکت سالویا پارکت سالویا
پارکـت سالـویــا کد 1406 پارکـت سالـویــا کد 1405 پارکـت سالـویــا کد 1404
پارکت سالویا پارکت سالویا پارکت سالویا
پارکـت سالـویــا کد 1409 پارکـت سالـویــا کد 1408 پارکـت سالـویــا کد 1407
پارکت سالویا پارکت سالویا پارکت سالویا
پارکـت سالـویــا کد 1412 پارکـت سالـویــا کد 1411 پارکـت سالـویــا کد 1410
پارکت سالویا پارکت سالویا
پارکـت سالـویــا پارکـت سالـویــا کد 1414 پارکـت سالـویــا کد 1413


پارکت سری سالویا

صفحه نخست · سری آرنیکا (Arnika) · سری آزالیا (Azalia) · سری سالویا (Salvia) · سری آلیسا (Alisa) · مشاهده همه سری ها. رودری. رودری دو رنگ · رودری

پارکت لمینت سالویا(Salvia) - نمایشگاه چوب ایران Iپرتال جامع

iranwoodex.com › پارکت-لمینت

پارکت لمینت سالویا (Salvia) ضخامت پارکت: 8 میلیمترعرض هر تایل : 189 میلیمترطول هر تایل : 1198 میلیمترتعداد تایل پارکت در هر بسته

انواع پارکت لمینت و کفپوش PVC - نمایشگاه چوب ایران Iپرتال

iranwoodex.com › انواع-پارکت

 پارکت لمینت سالویا(Salvia) · پارکت لمینت آزالیا · پارکت لمینت آزالیا (Azalia) · پارکت لمینت آرنیکا(Arnika).

کاغذدیواری سالویا Salvia|کاغذ دیواری سالویا,کاغذ دیواری گل ...

www.tarhazin.com › pages

آلبوم کاغذ دیواری سالویا دارای گل های اسپرت و مناسب برای اتاق خواب نوجوان می باشد. ... نام آلبوم کاغذدیواری, کاغذ دیواری سالویا SALVIA WALLPAPR ... در کریم خان · آزمایش و بررسی استاندارد پارکت لمینت هایکا · نمایندگی پارکت ایزوفام در تربت جام ...

قیمت پارکت در ساختمانچی - قیمت مصالح

price.sakhtemanchi.com

پارکت لمینت اپشک دارای رنگهای بسیار خاص با تنوع زیاد بوده و از معدود برندهایی... نوع ارائه کننده : تامین کننده.

 پارکت سالویا

مزایا و معایب پارکت در دکوراسیون داخلی منزل - پارکت لمینت

www.cedrus-formika.com

پارکت ها عناصر کلاسیکی هستند که وقتی به خانه شما اضافه می شوند؛ به دکوراسیون داخلی خانه شما، شخصیت، گرما، صمیمیت و ارزش اعطا می کنند.

پارکت لمینیت فورمیکا - پارکت لمینت

www.cedrus-formika.com

محصول درجه یک با تنوع رنگ بالا ساخته شده در کشور ترکیه می باشد. از جمله ویژگی های پارکت لمینیت فورمیکا میتوان به کلیک ولینگه و پارافین خورده ، ضد خش

www.picuki.com سالویا

سالویا #الیسا #آیسا #8میل #12میل #وی_گروو #شیاردار #پارکت_شیاردار #برجسته #پارکت_برجسته #پارکت_موجدار #پارکت_موج_دار #پارکت #ساخت_ایران

بهترین مارک پارکت لمینت | با بهترین برندها آشنا شوید

wikideco.com محصولات › کفپوش › پارکت لمینت

بهترین مارک پارکت لمینت چیست؟ در ایران برندهای زیادی وجود دارند که هرکدام از کیفیت و رنگ خاص خود را دارند. در ابتدا سه برند خارجی وینئو، وی پارکت

bigsta.net سالویا

 #پارکت #ساخت_ایران #پارکت_ایرانی #پارکت_هوگر.

تشک دو نفره سالویا مدل دنیز سایز 200*180 سانتیمتر | خرید ...

khooger.com 

خرید تشک دو نفره سالویا مدل دنیز سایز 200*180 سانتیمتر بررسی انواع مدل و فروش تشک حمل رایگان پرداخت در محل بهترین قیمت فروشگاه سرویس خواب ...

سرامیک مدل سالویا دکور -50 *20 - کاشی البرز - ایران سرام

www.iranceramco.com 

ابعاد کاشی و سرامیک, 50x20. نوع, بدنه. نوع برش, رکتی (بدون بند). نوع طرح, دکور. نوع پخت, 1 پخت. استاندارد سایش, مقاومت بالا. سطح کار, برجسته. محل مصرف ...

#ازالیا #آزالیا #سالویا #الیسا #آیسا #8میل #12میل #V_Groove #شیاردار #پارکت_شیاردار #برجسته #پارکت_برجسته #پارکت_موجدار #پارکت_موج_دار #پارکت ...

قیمت و خرید روشویی مدرن و جدید ورتا مدل سالویا | هوم استایل

www.homestylee.com ...

اگر به دنبال ست روشویی مدرن و جدید می‌گردید، پیشنهاد ما ست روشویی کابینت و آینه مدل سالویا است. این مدل دارای استایل چوبی، درب چکشی، کاسه ...

کاغذ دیواری سالویا برند دریم هاوس وب سایت: www.mydreamhouse.ir


دیدگاه خود را بیان کنید