پارکت سری آزالیا (Azalia)


پارکت سری آزالیا

پارکت سری آزالیا (Azalia)  02144040714 - 09029301356  شرکت سدروس نمایندگی برند فورمیکا

پارکت های تولیدی آزالیا و دارای ضخامت 8mm (برای اولین بار در ایران) و دارای استـاندارد AC3 -32 می باشند. تکنـولـوژی مورد استفـاده در مـاشیـن آلات این شرکت متعلق به شـرکت Wemhuner آلمـان بوده که ســال ساخت آنها 2014 می باشد. نوع کلیک مورد استفاده پارکت های آزالیا از نوع Valinge می باشد، که جزو برترین و با اطمینان ترین کلیک های حال حاضر لمینت می باشد. HDF استفاده شده در تمامی پارکت های آزالیا با دانسیته بالای 900kg/m3 می باشد که باعث دوام بیشتر پارکت می شود.

امید است به یاری خداوند متعال و حمایت علاقه مندان صنعت کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران کیفیت محصولات را به جای برسانیم که با محصولات خارجی قابل رقابت باشد.


 

نام پارکت: آزالیا/Azalia

ضخامت پارکت: 8 میلیمتر

عرض هر تایل پارکت: 227 میلیمتر

طول هر تایل پارکت: 1198 میلیمتر

تعداد تایل پارکت در هر بسته: 6 تایل

سطح پوشش هر بسته پارکت: 1.63 مترمربع

ضریب سایش : AC3 مکان‌هایی با تردد بالا (شرکت ها)

سازگاری با محیط زیست :E1

کشور تولید کننده : ایران

پارکت آرنیکا

 

پارکت آزالیا

  پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1301


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید
 

پارکت آزالیا

 
  پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1302


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1303


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1204


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1305


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1306


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1307


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1308


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1309


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا(Azalia) کد 1310


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا (Azalia) کد 1311


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

پارکت آزالیا

پارکت لمینت آزالیـــا (Azalia) کد 1312


این محصول از چند لایه چوب فشرده جهت استفاده در سطوح مختلف ساخته شده است. این متریال ها که تحت پروسه ی LAMINATION به یکدیگر می چسبند، توسط لایه ای سطحی و محافظتی پوشیده می شود که مقاومت و عمر آن را افزایش می دهد. دوستدار محیط زیست – مناسب برای گرمایش از کف – مناسب برای محیط کودک – نظافت راحت – ضد لکه – مقاوم در برابر خراش – مقاوم در برابر ضربه – مقاوم در برابر نور خورشید

 

پارکت آزالیا پارکت آزالیا پارکت آزالیا
پارکت آزالیــا کد 1303 پارکت آزالیــا کد 1302 پارکت آزالیــا کد 1301
پارکت آزالیا پارکت آزالیا پارکت آزالیا
پارکت آزالیــا کد 1306 پارکت آزالیــا کد 1305 پارکت آزالیــا کد 1304
پارکت آزالیا پارکت آزالیا پارکت آزالیا
پارکت آزالیــا کد 1309 پارکت آزالیــا کد 1308 پارکت آزالیــا کد 1307
پارکت آزالیا پارکت آزالیا پارکت آزالیا
پارکت آزالیــا کد 1312 پارکت آزالیــا کد 1311 پارکت آزالیــا کد 1310

پارکت سری آزالیا (Azalea)

صفحه نخست  · سری آرنیکا (Arnika) · سری آزالیا (Azalia) · سری سالویا (Salvia) · سری آلیسا (Alisa) · مشاهده همه سری ها. رودری. رودری دو رنگ · رودری ...

Images for پارکت سری آزالیا (Azalia)

پارکت لمینت آزالیا (Azalia) - نمایشگاه چوب ایران Iپرتال جامع صنعت

iranwoodex.com › پارکت-لمینت

پارکت لمینت آزالیا (Azalia) با ضخامت 8mm (برای اولین بار در ایران) و دارای استـاندارد AC3-32 خـواهند بـود.

انواع پارکت لمینت و کفپوش PVC - نمایشگاه چوب ایران Iپرتال ...

iranwoodex.com › انواع-پارکت  پارکت لمینت آزالیا · پارکت لمینت آزالیا (Azalia) · پارکت لمینت آرنیکا امیران پارکت لمینت آرنیکا(Arnika) · پارکت لمینت وینتریور.

www.picuki.com

پارکت ...  Azalia series Code: Şah Goli [1309] AC3

پارکت لمینت فلورپن سری استون درزدار جاسپر ft006 jasper / ac6

www.kouhkamari.ir

پارکت لمینت فلورپن سری استون درزدار جاسپر FT006 JASPER / AC6 این پارکت از جنس HDF با دانسیته بالای 900 می باشد و در کلاس 34 AC6 مناسب برای مصارف ...

آزالیا ‎(Azalia)

www.tbt.wiki

Azalia series Code: Milas meşe [1301] #azalia #1301 #laminateflooring  #پارکت #پارکت_لمینت #آزالیا .

www.gramtower.com

Salvia series ... Azalia series  #پارکت_لمینت #ارنیکا #آرنیکا #ازالیا #آزالیا #سالویا #الیسا #آیسا ...

پارکت_شیاردار

picrander.com

Arnika series AC4 C32 12mm V Groove Unilin click sistem ... ago.

instabusters.net 

توصیه مدل پارکت برای فضاهای مدرن زندگی - AGT

www.agt.com.tr

این پارکت ها قبل از جاگذاری در ابعاد 20x60x300 میلی متر بریده می شوند و با چسب مخصوص به زمین چسبانده می شوند. سپس یک سری سمباده کاری از شماره درشت تا ریز ..

پارکت لمینت وینیفلکس سری پرایم | انواع پارکت لمینیت ...

www.fartakdesign.com

شما در این قسمت می توانید لیستی از محصولات پارکت لمینت وینیفلکس سری پرایم را مشاهده فرمایید. انواع پارکت و سایر محصولات را میتوانید از این شرکت تهیه ...

 آزالیا ‎(Azalia)

پارکت لمینت فلورپن | پارکت فلورپن ترکیه ای | پارکت روسی ...

www.fartakdesign.com

 فلورپن را مشاهده فرمایید. پارکت فلورپان یا پارکت فلورپن ترکیه ای و پارکت روسی را از این شرکت تهیه نمایید. ... لمینت فلورپن. پارکت لمینت فلورپن سری: R ...

 آزالیا ‎(Azalia)

azaliagroup.ir

در سال 2012 میلادی بود که شرکت مایکروسافت توانست با رونمایی از نخستین تبلت خانواده‌ی سرفیس خود، فصل جدیدی از دنیای تبلت‌ها را به روی کاربران بگشاید.

محصولات – گروه آزالیا

نمایش جدولی نمایش لیستی. 35 کالا. مرتب سازی پیش فرض, مرتب سازی بر اساس محبوبیت, مرتب سازی بر اساس میانگین رتبه, مرتب سازی بر اساس جدیدترین, مرتب ...

مشاهده همه‌ی محصولات پارکت آرتا | گروه صنعتی آرتا

www.artawood.com

سری عمومی پارکت آرتا. پارکت آرتا طبیعت چوب را به شما عرضه می‌دارد که طرح‌ها و رنگ‌های متنوع آن امکان خلق دکورهای خارق العاده را فراهم می‌آورد. کافی است چشمان خود را ...

 آزالیا ‎(Azalia)

پارکت لمینت

www.cedrus-formika.com › pages

(پارکت لمینت). امروزه مشاوره و خرید بهترین پارکت های چوبی و لمینت برای شرکتها، سازمانها و آپارتمانهای مسکونی و اداری بصورت اینترنتی و از طریق فروشگاهها قابل ...

 آزالیا ‎(Azalia)

instuna.com › tag › پارکت_برجسته

هاس_بادن #ترک_فلور #ادونس #پارکت #پارس_دکور ... #ارنیکا #آرنیکا #ازالیا #آزالیا #سالویا #الیسا #آیسا #8میل #12میل ...


دیدگاه خود را بیان کنید